11/10/12

Απο τη φάρμα στο τραπέζι

Ορος που αναφέρεται στο τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και στα στάδια παραγωγής τους. Στην Αμερική δημιουργήθηκε ένα κίνημα, βάσει του όρου αυτού, όπου σε μία κοινωνία να προτιμώνται  και να καταναλώνονται τα τοπικά κυρίως προϊόντα. Η κίνηση αυτή δημιουργήθηκε απο τους γεωργούς και καλλιεργητές της κάθε περιοχής και εστερνίστηκε απο τους ιδιοκτήτες εστιατορίων και αγοραστικό κοινό.


Farm to table or Farm to fork

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου